top of page

Huisreglement

1.

2.

3.

4.

Inschrijving is definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld.

De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Het inschrijvingsgeld wordt in geen enkel geval terugbetaald,

tenzij in geval van ziekte of ongeval en na het bezorgen van een attest.

Indien de les wordt opgeschort, wordt het betaalde bedrag teruggestort.

5.

Repetities op eigen houtje zijn verboden voor, tijdens en na de lessen.

6.

Filmopnames tijdens de lessen zijn verboden.

7.

Indien de leraar ziek is, wordt er voor vervanging of een vervangles gezorgd.

8.

9.

Salsa De Brujas is niet verantwoordelijk voor diefstal tijdens lessen of evenementen.

Het is niet toegestaan eigen drank mee te nemen noch te gebruiken in de danszaal.

10.

De inschrijvingen zijn niet cumuleerbaar met andere lessen.

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
bottom of page